Swisscom-Manager Markus Tschumper hat heute gut lachen: SDM spart Millionen.
Swisscom-Manager Markus Tschumper hat heute gut lachen: SDM spart Millionen. ( Bild: Ulrike Ostler/ Vogel IT-Medien GmbH )